Diwrnod hyfforddi/ Training day

I’ch atgoffa, nid oes ysgol Dydd Llun y 4ydd o Orffennaf gan ei fod yn ddiwrnod hyfforddi.

To remind you, school is closed for pupils on Monday the 4th of July as it is a staff training day.