Diwrnod di wisg ysgol 9.10.20/ Non uniform day 9.10.20

Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn codi arian tuag at elusen cancr. Bydd diwrnod di wisg ysgol ar Ddydd Gwener y 9fed o Hydref. Byddai’r disgyblion yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniad.
Year 6 pupils are raising money for the charity ‘Stand up to Cancer’. There will be a non uniform day on Friday the 9th of October. Any contribution will be very much appreciated by the pupils.