Diwrnod di wisg/ Non uniform day

Diolch am eich cyfraniad ar gyfer y diwrnod di wisg. Llwyddwyd i godi £241.55. 
We raised £241.55 on Monday as a result of the non uniform day. Thank you.