Diweddariad am brofi Covid gan y Sir/ An update on testing Covid from the local authority

Profi Symptomau Ehangach

Sylwch bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bellach yn gofyn i drigolion gael prawf os oes ganddynt amrywiaeth fwy eang o symptomau. 

·         Mae profion COVID-19 bellach ar gael i bobl yng Ngogledd Cymru sydd ag ystod ehangach o symptomau – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

·         Profi Symptomau Ehangach – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cTesting Broader COVID-19 Symptoms

Testing Broader COVID-19 Symptoms

Please note that BCUHB are now asking residents to take a test if they are experiencing a wider range of symptoms. 

·         COVID-19 tests now open to people in North Wales with a wider range of symptoms  – Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

·         Testing Broader COVID-19 Symptoms – Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)