Diwedd y tymor/ End of term

Diwrnod trwynau cochion/ Comic relief 
Gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain yfory, mae croeso i chi wneud cyfraniad i ddiwrnod y trwynau cochion os hoffech.
The pupils can wear their own clothes tomorrow, if you would like to make a donation, you’re welcome to do so.
Bingo Pasg/ Easter Bingo
Cofiwch am y bingo Pasg Nos Fawrth nesaf yr 19eg o Fawrth. Bydd y drysau yn agor am 6, a’r bingo yn cychwyn am 6:30. Os yr hoffech wneud cyfraniad i’r hamperi, yna gofynnwn yn garedig amdanynt Dydd Llun nesaf y 18fed o Fawrth. Gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain Dydd Llun.
The Easter Bingo is next Tuesday, the 19th of March. The doors will open at 6, and the bingo will start at 6:30. Any contribution to the bingo hampers are welcome, we would appreciate any donations to come to the school on Monday the 18th. The pupils can wear their own clothes on Monday.
Diwrnod HMS/ Training day
I’ch atgoffa, bydd diwrnod hyfforddiant i staff Dydd Gwener yr 22ain o Fawrth, felly Dydd Iau y 21ain o Fawrth yw diwrnod olaf y tymor i’r disgyblion. Bydd yr ysgol yn ail agor ar Ddydd Llun yr 8fed o Ebrill
To remind you, there is a staff training day on the 22nd of March therefore the last day term for pupils is Thursday the 21st of March. The school will reopen on Monday the 8th of April.