Diwedd clwb pel rwyd i Flwyddyn 3 a 4/ End of netball club for Years 3 and 4

Ni fydd clwb pel rwyd i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 Dydd Mawrth  nesaf nac ychwaith yr wythnos ganlynol.
There will not be a netball club next Tuesday or the following week.