Disgyblion CA2/ Key stage 2 pupils

Yr ydym yn edrych ymlaen i groesawu disgyblion Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn ôl i’r ysgol Dydd Llun nesaf. Ein dealltwriaeth ar hyn o bryd yw y bydd yr holl ddisgyblion yn dychwelyd dydd Llun y 15fed o Fawrth. Byddwn yn anfon mwy o fanylion i chi yfory am amseroedd ac yn y blaen.
We look forward to welcoming Years 3, 4, 5 and 6 back to school next Monday. It is our current understanding that all pupils will return on Monday the 15th of March. We will send more information regarding times etc to you tomorrow.