Disgyblion Blwyddyn 6/ Year 6 pupils

Mae manylion dosbarthiadau Blwyddyn 7 ym Morgan Llwyd ar google classroom
The details of Year 7 Morgan Llwyd classes for September are on google classroom