Disgyblion Blwyddyn 6/ Year 6 pupils

Cewch ddod a’ch crysau i’w harwyddo i fewn yfory gan fod rhai plant yn mynd ar eu gwyliau wythnos nesaf. Dewch a’r crys mewn bag a byddwn yn eu harwyddo prynhawn yfory. Diolch
You can bring your shirt to sign in with you tomorrow as some children are going away next week. Please bring your shirt in a bag and we will sign them in the afternoon. Thank you