Disgyblion Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 pupils

Gall y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad addysg gorfforol yfory. 
The pupils can come to school in their pe clothes tomorrow.