Disgyblion Blwyddyn 3 a 4 sydd yn yr hwb/ Year 3 and 4 pupils in the critical workers hub

Bydd y disgyblion yn brysur yn peintio Dydd Gwener felly oes posib iddynt wisgo hen ddillad os gwelwch yn dda? 
Year 3 and 4 pupils will be be painting tomorrow therefore could they please wear suitable clothes (perhaps not any new clothes!!)