Disgo Santes Dwynwen/ Santes Dwynwen disgo

Dyddiad i’ch dyddiadur/ A date for your diary!

Bydd disgo Santes Dwynwen nos Iau y 19eg o Ionawr yn neuadd yr ysgol. Bydd disgo disgyblion y cyfnod sylfaen rhwng 5 a 5:45, tra bydd disgo yr Adran Iau rhwng 6 a 7.

A Santes Dwynwen disco will be held in the school hall on the 19th of January. The foundation phase pupils disco will be between 5 and 5:45 and the Juniors disco (Years 3 to 6) will be between 6 and 7.