Dirprwy/Deputy

Er gwybodaeth, penodwyd Mrs Catrin Penge yn ddirprwy ysgol Bodhyfryd heddiw. Llongyfarchiadau i Mrs Penge sydd wedi bod yn ddirprwy bennaeth dros dro ers blwyddyn a dau dymor.
Mrs Catrin Penge has been appointed the deputy head of ysgol Bodhyfryd. Congratulations to Mrs Penge who has been acting deputy head for a year and two terms.