Diolch yn fawr/ Thank you

Diolch yn fawr i Miss Megan Tattum am ei gwaith yn ystod y tymor gyda Blwyddyn 3 a 4. Bydd Mrs Parry yn dychwelwyd o’i chyfnod mamolaeth yfory. Dymunwn y gorau i Miss Tattum yn y dyfodol.
Thank you very much to Miss Megan Tattum for her contribution to the school during the term with Year 3 and 4. Mrs Jasmin Parry will return to work following her maternity leave tomorrow. We wish Miss Tattum the best in the future.