Diolch yn fawr/ Thank you

Diolch yn fawr i bawb am eich cyfraniadau i Dy Gobaith yn ystod wythnos y cyngherddau. Llwyddwyd i gasglu £785.25.
Thank you for your kind contributions towards Hope House during the concert week. £785.25 was raised in total.