Diolch yn fawr/ Thank you!

Diolch i Miss Katie Phillips am ei gwaith caled yn ystod y tymor gyda disgyblion Blwyddyn 1 a 2 a dymunwn y gorau iddi yn y dyfodol. Edrychwn ymlaen i groesawu Mrs Bethan Wycherley yn ol i’r ysgol Dydd Llun nesaf.
Thank you very much to Miss Katie Phillips for her hard work with Year 1 and 2 pupils, and we with her the best in the future. We look forward to welcoming Mrs Bethan Wycherley back from her maternity period on Monday.