Diolch/ Thank you

Llongyfarchiadau mawr i bawb am gystadlu mor wych yn yr Eisteddfod Sir heddiw, roeddem yn falch o bob un ohonoch! Ymlaen i’r genedlaethol yn awr! 
Congratulations to all those who competed in the County Eisteddfod today, we were very proud of you all. On to the Nationals now! 
image/jpeg