Diolch/ Thank you

Casglwyd £333 ar gyfer plant mewn angen/ £333 was collected for children in need. Diolch yn fawr/ Thank you!