Diolch/ Thank you

Diolch yn fawr i ddisgyblion Blwyddyn 6 am drefnu’r diwrnod di wisg er mwyn codi arian tuag at elusen ‘Stand up to Cancer’. Llwyddwyd i godi £385.34/ Thank you very much to Year 6 pupils for organising a non uniform day to raise money for ‘Stand up to Cancer’. £385.34 was raised which is a fantastic amount.