Diogelwch wrth barcio ar y safle/ Parking safely on the school site

Gweler yr atodiad am bwysigrwydd parcio yn ofalus ar safle’r ysgol. Mae’n bwysig bod yn ystyriol i gerbydau eraill ac i deuluoedd sydd yn cerdded i’r ysgol. Mae cyfyngiad o 20 milltir yr awr i gerbydau ar safle’r ysgol er mwyn sicrhau diogelwch pawb. Yr ydym hefyd yn parhau i dderbyn cwynion gan gymdogion yr ysgol yn dweud bod cerbydau yn rhywstro iddynt adael eu cartrefi. Gofynnwn i chi fod yn ystyriol i holl ddefnyddwyr y ffordd. Diolch yn fawr.
Please see attached flyer regarding parking safely on the school site. It is vitally important that cars and vehicles are considerate to other road users and to pedestrians. Can we please remind parents/ guardians of the 20 miles per hour limit outside the school to ensure that all road users and pedestrians are safe. We continue to receive complaints by the residents that cars are blocking their entrance. We ask all parents and guardians to show consideration to all road users. Thank you very much.