Dim clwb canu 6.2.24 No singing club

Ebost sydyn i’ch atgoffa ni fydd clwb canu ar ol ysgol nos yfory/  A quick reminder there will not be a singing club after school tomorrow.