Digwyddiadau wythnos nesaf/ Next week events

Byddem yn ddiolchgar i dderbyn cyfraniadau ar gyfer y ffair Dydd Llun nesaf y 21ain o Dachwedd. Gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain Dydd Llun. Er mwyn dathlu Cymru yng nghwpan y byd, gall y disgyblion wisgo coch Dydd Gwener y 25ain o Dachwedd.
We would be grateful if you could send in donations to the fair on Monday the 21st of November. The pupils can wear their own clothes on Monday. Also, to celebrate that Wales are in the World Cup, the pupils can wear red on Friday the 25th of November.