Digwyddiad darllen/ Reading event

Annwyl rieni a gofalwyr/ Dear parents and guardians

Fel rhan o flaenoriaeth darllen yr ysgol, yr ydym wedi gwahodd Neil Griffiths i’r ysgol. Bydd yn gweithio gyda’r disgyblion ac yn cynnal gweithdy i rieni ar sut i gefnogi darllen adref. Bydd y sesiwn ar Ddydd Llun y 19eg o Chwefror rhwng 2 a 3. Os hoffech ddod i’r hyfforddiant, yna allwch chi lenwi’r ffurflen sydd wedi ei atodi os gwelwch yn dda erbyn Dydd Gwener y 16eg o Chwefror. 

As reading is one of our school priorities, we have arranged training for pupils and staff. Neil Griffiths will also provide a workshop for parents exploring storytelling techniques and supporting reading at home. If you would like to attend the session on Monday the 19th of February between 2 and 3, could you please fill the attached form by Friday the 16th of February.