Derbyniadau dosbarth Derbyn 2024/ Reception admissions 2024

​**I’ch atgoffa/ A reminder​**

Gweler y linc isod ar gyfer gwneud cais am le i’ch plentyn yn y dosbarth derbyn yn 2024. Y dyddiad cau yw’r 17eg o Dachwedd


Please see link to make an application for a place in the reception class in 2024. The closing date for applications in the 17th of November.

A range of schools in Wrexham provide a primary education, including English medium, Welsh medium, voluntary aided and voluntary controlled schools.