Dechrau tymor/ Start of term

Gobeithio eich bod wedi cael haf bendigedig. Edrychwn ymlaen i groesawu’r plant ar Ddydd Iau yr 2il o Fedi. 
Ni fydd posib posib ffonio’r ysgol ar Ddydd Mercher y 1af o Fedi gan fod BT yn gweithio ar linell yr ysgol. Os ydych angen cysylltu, yna e bostiwch yr ysgol os gwelwch yn dda.

Byddwn yn cadarnhau trefniadau casglu a gollwng disgyblion ar Ddydd Mercher.  
We hope you have had a lovely summer and we look forward to welcoming the pupils back on Thursday the 2nd of September.

The telephone phone lines will not be working on Wednesday the 1st of September as BT are working on the line. If you need to contact the school then please contact through email. 

We will confirm arrangements regarding pick up and collection times and procedures on Wednesday.