Dathlu penblwydd yr Urdd/ Celebrating the Urdd’s 100 birthday

Er mwyn dathlu penblwydd yr Urdd, gall y disgyblion wisgo coch, gwyn neu gwyrdd Dydd Mawrth y 25ain o Ionawr.
To celebrate the Urdd’s 100th birthday, the pupils can wear red, white or green next Tuesday, the 25th of January.