Dathlu dwirnod miwsig Cymru/ Celebrating music day

Er mwyn dathlu diwrnod miwsig Cymru ar Ddydd Gwener y 9fed, gall y disgyblion wisgo dillad coch gwyn neu gwyrdd Dydd Gwener.
To celebrate welsh music day on Friday the 9th, the pupils can wear red white or green on Friday.