Dathliadau Wrecsam/ Wrexham celebrations

I gyd fynd gyda dathliadau clybiau pel droed Wrecsam, gall y disgyblion wisgo coch neu dillad Wrecsam Dydd Mawrth nesaf yr 2il o Fai.
To coincide with the Wrexham football teams celebration, the pupils can wear red or the Wrexham shirt next Tuesday the 2nd of May.