Datblygu’r ardal tu allan/ Developing the outside area

Mae’r plant yn brysur yn peintio, ac yn ychwanegu bach o liw i’r ardal tu allan!
The pupils busy painting and adding some colour to our new outdoor areas!