Datblygu darllen/ Developing reading


Un o’n blaenoriaethau yw datblygu sgiliau darllen y disgyblion. Rydym wedi atodi holiadur darllen er mwyn gweld sut y gallwn ni ddatblygu darllen a hefyd sut y gallwn eich cefnogi chi. Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn llenwi’r holiadur i fewn. Diolch yn fawr.

One of the school’s priorities is developing reading. We have created a short questionnaire to see how we can develop reading and what support you would appreciate as parents. We would be very grateful if you could fill in the questionnaire. Thank you.