DARPARIAETH PLANT GWEITHWYR ALLWEDDOL AR GYFER YR WYTHNOS YN CYCHWYN Y 1AF O CHWEFROR/ PROVISION FOR CHILDREN OF CRITICAL WORKERS FOR THE WEEK BEGINNING ON THE 1ST OF FEBRUARY

I’ch atgoffa, os ydych yn weithiwr allweddol ac nid oes posib i chi wneud unrhyw drefniant arall o ran gofal plant, allwch chi gysylltu gyda’r ysgol cyn diwedd dydd Iau os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.
Just a reminder, if you are a critical worker and need provision for your child/ children next week  as you have been unable to make alternative arrangements, could you please contact the school before the end of the day on Thursday. Thank you