Dangos hiliaeth y cerdyn coch/ Show racism the red card

Fel rhan o ddiwrnod, ‘Dangos hiliaeth y cerdyn coch, gwisgwch coch’ ar yr 20fed o Hydref, gall y disgyblion wisgo coch i’r ysgol.
As part of the ‘Show racism the red card, wear red day’ on the 20th of October, pupils can wear red to school.