Cytundeb ysgol/ cartref Home school agreement

Os allwch chi gwblhau y cytundeb yma erbyn Dydd Llun y 14eg o Fedi os gwelwch yn dda. Mae’n bwysig bod rhifau cywllt wedi diweddru, felly allwch chi nodi os oes unrhyw newidadau yn eich rhifau cyswllt. Diolch yn fawr.
Could you please complete the home school agreement by Monday the 14th of September please, and note if there have been any changes in contact details during the last few weeks. Thank you very much.