Cytundeb rhieni/ Parental Contract

Diolch i chi am gwblhau y cytundeb sydd ar y wefan/ app. Os yw eich plentyn yn dod i’r ysgol wythnos nesaf, fedrwch chi sicrhau eich bod wedi llenwi’r ffurflen erbyn Dydd Iau os gwelwch yn dda. Mae wedi bod yn hyfryd croesawu rhai o’r disgyblion yn ôl! O ran parcio/ gollwng plant, roedd y trefniadau yn hwylus. Cofiwch bod man gollwng ar gyfer ceir. Edrychwn ymlaen i weld y plant yfory, a diolch i chi am eich cydweithrediad. 
Thank you to those who have completed the home school agreement. Could we please ask those whose children are attending next week and who haven’t yet completed the form to do so by this Thursday please. It has been lovely welcoming the some of the pupils back! The parking/ drop off arrangements worked well today. Just to remind you, there are car drop off bays for the foundation phase (marked yellow by the path) and for Key stage two (marked blue, in the entrance for Key stage 2 traffic) We look forward to seeing you tomorrow, and thank you for your cooperation.