Cytundeb rhieni/ Parental agreement

Yr ydym yn edrych ymlaen yn fawr i’ch gweld dros yr wythnosau nesaf. Gofynnwn yn garedig i chi lenwi’r cytundeb yma cyn dychwelyd i’r ysgol. Os yw eich rhifau cyswllt wedi newid ers Mis Mawrth, yna fedrwch chi adael i ni wybod os gwelwch yn dda. Hefyd, allwch chi adael i ni wybod os oes unrhyw newidiadau neu unrhyw wybodaeth pwysig am eich plentyn sydd angen i ni wybod amdano os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.
We are looking forward to welcoming the children back to school during the next three weeks. We kindly ask you to read and fill in the attached agreement before returning to school. If your contact details have changed since March, or if there is any important information we need to know about your child, can you please let us know. Thank you