Cysylltu gyda’r ysgol dros y penwythnos/ Contacting school over the weekend

Os ydych angen cysylltu gyda’r ysgol dros y penwythnos tybed byddai modd i chi ebostio’r mailbox, gan nad yw ffôn yr ysgol yn gweithio ar hyn o bryd. Diolch yn fawr.
Could you please email the school should you need to contact us over the weekend as the schools phone doesn’t currently work. Thank you.