Cynnig arbennig/ Special offer

Neges gan y Sŵ Fynydd Gymreig – Penwythnos Gymunedol

 

Er mwyn dathlu popeth lleol ac er mwyn diolch i’r gymuned am eu cefnogaeth dros yr 18 mis diwethaf, yn ystod y penwythnos rhwng Medi 18fed a 19eg 2021, rydym yn darparu’r cyfle i breswylwyr sydd â chod post yn dechrau efo LL i ymweld â’r Sŵ am hanner pris!*

 

Wrth i chi gamu i fyd y Sŵ Fynydd Gymreig, rydych yn camu i fyd o ryfeddodau naturiol. Crwydrwch ar hyd y llwybrau coediog, ymlaciwch ar y llethrau gwyrdd, a threuliwch diwrnod hamddenol braf yn dysgu am sawl rhywogaeth brin sydd mewn perygl, o Brydain ac o bob cwr o’r byd, sydd wedi’u ymgartrefu yn y Sŵ Fynydd Gymreig.

 

Yn ogystal â’r holl bethau uchod, dyma gyfle i fwynhau’r amrywiaeth eang o weithgareddau arbennig a gynhelir yn ystod y penwythnos hwn yn unig. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ewch i www.welshmountainzoo.org

 

*Amodau a Thelerau ar Gyfer Mynediad Hanner Pris:

– Bydd rhaid archebu tocynnau ar lein o flaen llaw.

– Bydd angen tystiolaeth o gyfeiriad. Derbynwyd trwydded yrru, bil cyfleustod diweddar, bil ffôn neu bil treth cyngor.

– Bydd hanner pris ar gael ar gyfer uchafswm o 6 person o bob cyfeiriad, ac 1 cerbyd o bob cyfeiriad.

– Nid yw’n bosib defnyddio’r cynnig yma ynghlwm ag unrhyw cynnig nag hyrwyddiad arall. Yn ddilys ar 18.09.2021 a 19.09.2021 yn unig.


A message from the Welsh Mountain Zoo  – Community Weekend

 

To help us celebrate all things local and to thank our community for their support over the past 18 months, for the weekend of 18th & 19th September 2021 only, we are giving residents in all LL postcodes the opportunity to visit the Zoo for half the price!*

 

Enter the world of the Welsh Mountain Zoo and you enter a world of natural wonder. Roam the wooded pathways, relax on the grassy slopes, and spend a lovely, lazy day learning about the many rare and endangered species from Britain and all around the world that call the Welsh Mountain Zoo their home.

 

As well as all of the above, enjoy a plethora of special activities taking place this weekend only. For more information please visit www.welshmountainzoo.org

 

*T&C’s of Half Price Admissions:

– Pre-booking of tickets online, in advance, is required. 

– Proof of address will be required upon entry. Driving License or recent utility/phone/council tax bill.

– Half price available for a maximum of 6 people per address, and 1 vehicle per address.

-This offer cannot be used in conjunction with any other offer or promotion. Valid 18.09.2021 & 19.09.2021 only.