Cyngor diweddaraf/ Latest guidance

Gweler yr atodiad/ Please see attached letter
Os ydych yn derbyn prawf covid positif yn ystod y penwythnos, mae’n bwysig eich bod yn ebostio’r ysgol gan y gallai hyn effeithio swigen o fewn yr ysgol. 
If you receive a positive covid test over the weekend it’s important that you contact the school through email as this could have an impact on a bubble.