Cyngerdd adran Iau/ Juniors concert

Edrychwn ymlaen i’ch gweld heno. Bydd y cyngerdd yn cychwyn am 6, ond gall y disgyblion gyrraedd am 5:45 os gwelwch yn dda. Diolch.

WE look forward to seeing you tonight. The concert will start at 6, but we kindly ask that the pupils are here by 5:45. Thank you.