Cyhoeddiad Kirsty Williams/ Announcement by Kirsty Williams

Rwy’n siwr eich bod yn ymwybodol o gyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw. Bydd dysgu o bell yn parhau hyd at o leiaf y 29ain o Ionawr. Bydd adolygiad o hyn, ac os na fydd lleihad sylweddol yn y cyfraddau trosglwyddo cyn hyn, bydd dysgu o bell yn parhau tan hanner tymor. 
Bydd y trefniadau cyfredol ar gyfer gweithwyr allweddol yn parhau. Bydd cinio poeth ar gael i bawb   o Ddydd Llun. 
I’m sure you are aware that there was an update by the Welsh Government this morning. Remote learning will continue until at least the 29th of January, it will be reviewed, and unless there is a significant reduction in transmission rates before then, remote learning will continue until half term. 
The school arrangements regarding critical workers will continue. The school kitchen will be open to all pupils from Monday.