Cyfraniadau/ Contributions

Image.jpegOs y gallwch helpu, byddwn fel ysgol yn casglu cyfraniadau i fobl yr Iwcrain. Mae’r poster yn nodi y math o bethau sy’n cael eu casglu. Diolch yn fawr. 
If you can help, we will as a school be collecting donations for the people of Ukraine. The poster shows some of the items which are collected. Thank you.