Cyflwyno prydau ysgol am ddim i flynyddoedd 1 a 2 /Universal Primary Free School Meals scheme rolls out to years 1 and 2

Gweler yr atodiad/ Please see attached letter