Cyfarfod CRHA/ PTA meeting

Bydd cyfarfod CRHA ar nos Fawrth y 6ed o Fehefin am 6:00 yn Ysgol Bodhyfryd. Croeso cynnes i bawb.
There will be a PTA meeting on Tuesday the 6th of June at 6:00 in Ysgol Bodhyfryd. A warm welcome to all.