Cwrs ar lein am ddim i rieni Cyfnod Sylfan/ Free online course for Foundation Phase parents

Gweler yr atodiad ar gyfer cwrs cefnogi darllen eich plentyn/ Please see attached on line course ‘help your child to read’