Cwpl o ddigwyddiadau wythnos nesaf/ A few dates next week

18.05.21 – Diwrnod gwisgo denim er mwyn dementia. Nid oes rhaid gwneud cyfraniad ond mae croeso i chi wneud os ydych yn dymuno.
20.05.21 – Lluniau dosbarth gan Tempest, yn eu swigod dosbarth, gan ddilyn canllawiau covid-19.
18.05.21 – Wear denim as part of raising awareness of dementia. We do not ask for a contribution, but you are welcome to do so if you would like.
20.05.21 – Tempest will be taking class photos, in their class bubbles, and following covid-19 guidelines.