Croeso’n ol/ Welcome back

Dyma wybodaeth i chi ar gyfer y tymor, sy’n cynnwys ychydig o ddyddiau i’ch dyddiadur. Byddwn yn anfon copi papur i chi hefyd i chi o’r llythyr ac ychydig o ffurflenni pwysig sydd angen diweddaru. Wythnos nesaf byddwn yn dathlu diwrnod Roald Dahl a diwrnod Owain Glyndwr.
Here is some information and important dates for you during the term. We will also send a paper copy of the letter and a few important forms which need to be updated.  Next week we will be celebrating Roald Dahl Day and Owain Glyndwr day.