Croeso nol/ Welcome back

Yr ydym yn falch iawn ein bod yn ail agor i’r holl ddisgyblion ar y 10fed. Gweler y llythyr sydd wedi ei atodi yn cynnwys ychydig o wybodaeth cyffredinol a gwybodaeth am y newidiadau o ran profi ac ynysu.
We are so glad that all pupils will return to school on the 10th. Attached is a letter which shares some information on the changes in the isolation and testing guidelines, and also some general information.