Croeso nôl/ Welcome back!

Rydym yn edrych ymlaen yn arw i weld yr holl ddisgyblion yn dychwelyd Dydd Llun. Diolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth. Rydym yn ymwybodol iawn o’r her sydd wedi eich gwynebu. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r holl staff am eu gwaith di flino dros yr wythnosau diwethaf. Rwyf yn gweld pa mor galed mae’r staff wedi gweithio o dan amgylchiadau anodd iawn. Bydd hi’n hyfryd gweld yr ysgol yn llawn bwrlwm eto! Mwynhewch eich penwythnos.
We very much look forward to welcoming the pupils back on Monday. Thank you for your support over the last few weeks. We are very aware of how challenging it has been for you. I would also like to thank the staff as they have worked tirelessly during the term. We are very fortunate as a school to have such dedicated staff. It will be lovely to see Bodhyfryd full once again of smiling faces! I hope you enjoy the weekend. 
Miss Nerys Davies