Croeso ‘nol tymor yr haf/ Welcome back summer term letter

Mae’r llythyr yn cynnwys dyddiadau pwysig ar gyfer y tymor. Mae’r holl glybiau yn cychwyn nos Fawrth nesaf tan 4:15.
The letter includes some dates for your diary this term. All clubs will start next Tuesday until 4:15.