CRHA/ PTA

Diolch yn fawr i bawb am gefnogi’r disgo neithiwr. Gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain Dydd Mawrth nesaf, byddem yn ddiolchgar iawn o unrhyw gyfraniad i ffair Haf yr ysgol. Allwch chi anfon unrhyw gyfraniad Dydd Mawrth nesaf i’r ysgol os gwelwch yn dda.Diolch.
Thank you to all who supported the disco last night. The pupils can wear their own clothes next Tuesday, and we would be grateful for any contributions for the summer fair. Could these please be sent to school on Tuesday. Diolch.